Badania niezbędne do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Aby podjąć pracę w narażeniu na promieniowanie jonizujące lekarz medycyny pracy musi wydać odpowiednie zaświadczenie, podbite pieczątką z literą „J”. Aby takie zaświadczenie mogło zostać wydane należy wcześniej wykonać badanie krwi (morfologia, rozmaz, retikulocyty) oraz udać się do okulisty, który wyda opinię dotyczącą tego, czy dana osoba może pracować w narażeniu (oczy sprawdzane w kierunku występowania zaćmy). Na podstawie tych badań lekarz medycyny pracy może wydać opinię, czy pracownik kwalifikuje się do pracy na stanowisku, na którym będzie narażony na promieniowanie.