Pytanie otwarte 2

Wymień 5 dokumentów, które muszą znajdować się w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach w pracowni RTG.

(te dokumenty to między innymi: zezwolenie na uruchomienie pracowni, zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, ewidencje personelu, dawek indywidualnych i orzeczeń lekarskich, program szkolenia, wyniki testów akceptacyjnych, specjalistycznych i podstawowych)

Narażenie pacjenta na dawki > 3Gy

Pacjent, który w wyniku zabiegu z zakresu radiologii zabiegowej otrzymał na skórę dawkę sumaryczną wyrażoną w grejach przekraczającą 3 Gy, jest poddawany badaniom kontrolnym co najmniej raz w tygodniu w okresie 21 dni po zabiegu.

Badanie lekarskie – praca w narażeniu

Zaświadczenie o tym, że pracownik może pracować w narażeniu na promieniowanie jonizujące może wystawić:

– lekarz medycyny pracy

– lekarz medycyny pracy ze specjalizacją

– lekarz rodzinny

Poziom referencyjny

Poziomy referencyjne – dawki promieniowania jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywności – w przypadku podawania pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, dotyczące badań typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą być przekraczane w przypadku powszechnie stosowanych medycznych procedur radiologicznych, jeżeli stosuje się właściwe sposoby postępowania i urządzenia techniczne; poziomy referencyjne mogą być przekraczane w przypadku istnienia istotnych wskazań klinicznych.