Jak często należy wykonywać testy specjalistyczne?

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 testy specjalistyczne aparatów rentgenowskich oraz pozostałego sprzętu radiologicznego trzeba wykonywać przynajmniej raz w roku.

Edycja:

W grudniu 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Nowelizacja rozporządzenia określa częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych na co najmniej raz na 24 miesiące. Testy specjalistyczne pozostałych aparatów rentgenowskich oraz pozostałego sprzętu radiologicznego należy wykonywać co najmniej raz na 12 miesięcy.