Inspektor Ochrony Radiologicznej

Oferuję swoje usługi w zakresie sprawowania opieki nad gabinetem / pracownią RTG w roli inspektora ochrony radiologicznej na terenie Śląska i okolic (Katowice, Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Częstochowa).

Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację dla gabinetu / pracowni RTG (księga jakości, procedury, zakładowy plan postępowania awaryjnego, instrukcja ochrony radiologicznej, program zapewnienia jakości i ochrony radiologicznej, ewidencje, formularze ect.).

Przeprowadzamy również audyty wewnętrzne.

Kontakt:
Aleksandra Niedbała – Inspektor Ochrony Radiologicznej
tel.: +48 664 728 142
strona www.Quales.pl
email: biuro@quales.pl

Jaki jest zakres audytu wewnętrznego w pracowni RTG?

Zakres klinicznego audytu wewnętrznego obejmuje sprawdzenie co najmniej:
1)   zgodności procedur roboczych z wzorcowymi (niestety procedury wzorcowe od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej do dnia dzisiejszego nie zostały jeszcze opublikowane)
2)   prowadzenia analizy zdjęć odrzuconych;
3)   sposobu postępowania z podstawową dokumentacją medyczną (skierowanie, opis wyniku);
4)   częstości wykonywanych testów.

Zespół audytorski może dokonywać bieżącej obserwacji realizacji procedur roboczych.
W terminie miesiąca od zakończenia audytu RTG jest sporządzany protokół i przekazywany kierownikowi pracowni / gabinetu rentgenowskiego.
Nieprawidłowości proceduralne i organizacyjne stwierdzone w trakcie klinicznego audytu wewnętrznego podlegają natychmiastowym działaniom korygującym.
Nieprawidłowości techniczne wykryte w trakcie klinicznego audytu wewnętrznego podlegają usunięciu w terminie wyznaczonym przez kierownika pracowni / gabinetu RTG.

Edycja:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r., nr 1015 z późn. zm.),

zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrznego z zakresu rentgenodiagnostyki obejmuje sprawdzenie co najmniej:

  1. zgodności procedur roboczych z wzorcowymi,
  2. prowadzenia analizy zdjęć odrzuconych,
  3. sposobu postępowania z podstawową dokumentacją medyczną,
  4. częstości wykonywania i wyników bieżących testów specjalistycznych i testów podstawowych,
  5. wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów w stosowanych procedurach radiologicznych.

Audyt wewnętrzny w pracowni RTG / gabinecie RTG

Kliniczny audyt wewnętrzny w zakresie rentgenodiagnostyki zgodnie z przepisami powinien być przeprowadzany co najmniej raz w roku. Audyt taki wykonywany jest na polecenie kierownika pracowni/gabinetu RTG. Kierownik powołuje zespół audytorski, który składa się z lekarza radiologa i technika elektroradiologii lub fizyka medycznego albo inżyniera medycznego. Jeśli w pracowni lub gabinecie rentgenowskim nie ma możliwości powołania zespołu audytorskiego, kierownik występuje w tej sprawie z wnioskiem do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Edycja:

W grudniu 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Nowelizacja rozporządzenia określa, że jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych albo wyłącznie z zakresu densytometrii kości do przeprowadzenia klinicznego audytu wewnętrznego kierownik jednostki powołuje przynajmniej jedną osobę, która jest uprawniona do wykonywania procedur podlegających temu audytowi.