Powierzchnia stomatologicznego gabinetu RTG

Jaka powinna być minimalna powierzchnia gabinetu rentgenowskiego, w którym zainstalowany jest aparat rentgenowski stomatologiczny, aparat mammograficzny, lub aparat do densytometrii kości?

Powierzchnia gabinetu w tym wypadku nie może być mniejsza niż 8 m2; na każdy następny spośród tych aparatów, zainstalowany w tym samym gabinecie, należy dodatkowo przeznaczyć 4 m2.